• Winkel

Meststoffen

 Help in het groeiseizoen de gewassen een handje!

 - Kas 27 (alleen bedrijven)

Kalkammonsalpeter 27%N Kalkammonsalpeter, of kortweg KAS, is een ammoniumnitraat meststof waaraan kalk is toegevoegd. De meststof bestaat uit 27% stikstof, half in ammoniumvorm en half in nitraatvorm.

- 12 - 10 - 18

Kunstmest 12+10+18 is een universele meststof die voor alle gewassen van toepassing kan zijn, echter voor de meer specialistische teelten is een meststof met een uitgebreider pakket aan voedingselementen aan te bevelen.

- Tripelsuper

Tripelsuperfosfaat is een fosfaatmeststof (TSP). De gekorrelde meststof is snelwerkend door de goede oplosbaarheid van fosfaat. Fosfaat wordt echter in de meeste gevallen in de vorm van TSP als grondstof gebruikt bij de productie van mengmeststoffen.

- Patentkali

Patentkali is een gekorrelde chloridearme kalimeststof met een hoog gehalte aan magnesium en zwavel. 
Alle voedingselementen zijn als sulfaatzouten volledig wateroplosbaar en dus direct opneembaar. Magnesium in 
Patentkali is, in tegenstelling tot vele andere magnesiumhoudende meststoffen, afkomstig van het natuurlijk 
mineraal Kieseriet.  

- Dologran poeder (kalk)

Koolzure magnesiumkalk. Magnesiumoxide-gehalte (MgO) 5%

- Dolokal korrel (kalk)

Koolzure magnesiumkalk. Magnesiumoxide-gehalte (MgO) 5%

- Kieseriet

( Mg[SO4]·H2O) is een magnesiumhoudende, fijn kristallijne of korrelvormige kunstmeststof en bestaat uit:27% MgO + 55% SO3(22% S).

-TOF
 
- Bloedmeel
gedroogd en fijngemalen bloed, afkomstig van slachthuizen. Het is een organische meststof die ongeveer 13% stikstof bevat. Het kan in water opgelost worden en in vloeibare vorm aan de bodem toegevoegd worden. Het bevordert de groei van bladeren en stengels en herstelt geelverkleuring veroorzaakt door een tekort aan stikstof.
 
- Bitterzout
(MgSO4) is een magnesiumzout van zwavelzuur. Vaak wordt voor magnesiumsulfaat de naam bitterzout gebruikt en daarnaast de minder frequent gebruikte namen Engels zout of Epsomzout. Magnesiumsulfaat is bekend vanwege de sterk laxerende werking.
 
Voor meer meststoffen en advies, kom naar de winkel!
kunstmest 12 10 18 25kg
 
 

Copyright © 2024 De Tijdgeest - Veenpolderdijk 2 - 1566 PJ Assendelft - 075-6871220

Website ontwikkeld door Erwin Loman - Lomanweb